Bezoek aan huis

Intochten, Shows of Evenementen

Piet Paparazzi

Hij neemt uw werk uit handen

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

HAIP Entertainment kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HAIP Entertainment, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HAIP Entertainment verstrekt.

HAIP Entertainment kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

- Informatie over uw kinderen

Waarom HAIP Entertainment gegevens nodig heeft:

HAIP Entertainment verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan HAIP Entertainment uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. De informatie over uw kinderen (vragenlijsten) welke u verstrekt, zal worden gebruikt ter voorbereiding van het gesprek dat Sinterklaas met uw kind zal hebben. "Sinterklaas weet altijd alles". Omdat wij een zo interactief mogelijk bezoek willen verzorgen is het ook van belang wanneer Sinterklaas ook écht iets weet over de kinderen.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

HAIP Entertainment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Informatie over uw kinderen (welke gebruikt worden voor een (huis)bezoek van Sinterklaas) wordt niet bewaard maar aan het eind van ieder seizoen vernietigd. Uw overige gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

HAIP Entertainment verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van HAIP Entertainment worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HAIP Entertainment gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info(at)haip(punt)nl HAIP Entertainment zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Foto's op deze pagina

Foto's op deze pagina zijn voornamelijk gemaakt door onze eigen fotopiet Piet Paperazzi tijdens openbare evenementen. Indien er foto's zijn gemaakt tijdens besloten evenementen, heeft de opdrachtgever toestemming gegeven om deze op de website te plaatsen. In sommige gevallen zijn foto's wel met toestemming geplaatst maar hebben wij op verzoek van de opdrachtgever gezichten onherkenbaar gemaakt. Staat u, of uw kind, op een van de foto's op deze website welke zijn genomen tijdens een openbaar evenement en u wilt dit gewijzigd zien? Neemt u dan alstublieft contact op per email of telefonisch met ons kantoor. Wij zullen conform uw verzoek de betreffende foto aanpassen of verwijderen. Dit zelfde geldt voor de foto's op onze social mediakanalen.

Beveiliging

HAIP Entertainment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HAIP Entertainment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HAIP Entertainment verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HAIP Entertainment. De contactgegevens treft u elders op deze website. (Contact)