Bezoek aan huis

Intochten, Shows of Evenementen

Piet Paparazzi

Hij neemt uw werk uit handen

Datum vaststelling regels: 01.01.2014

H@IP Entertainment verzorgt vele Sint Nicolaas activiteiten in diverse acts. Dit kan een huisbezoek zijn in een kleine setting, een bedrijfsbezoek of een groot Sinterklaasevenement. Uitgangspunt van alle acts is dat de kinderen een leuk Sinterklaasfeest kunnen vieren zonder angst te hoeven hebben voor Sinterklaas of zijn Pieten.

Algemene gedragsregels

 1. Sinterklaas is een kinderfeest waarin de kinderen centraal staan.
 2. Tijdens en voorafgaand aan een Sinterklaasfeest is het voor de medewerkers van H@IP Entertainment verboden om alcohol te nuttigen.
 3. Roken is voorafgaand en tijdens het Sinterklaasfeest niet toegestaan voor de medewerkers van H@IP Entertainment
 4. Sinterklaas en zijn Pieten zijn in de beleving van H@IP Entertainment vriendelijk en hebben geen opvoedkundige taak. Dreigementen als “stoute kinderen gaan mee naar Spanje in de zak of dreigen met de roe” zijn absoluut uit den boze. De roe is een instrument dat binnen H@IP Entertainment NIMMER gebruikt of meegebracht wordt.
 5. Het Sinterklaasfeest kent binnen H@IP Entertainment geen racistische achtergrond. H@IP Entertainment is zich er van bewust dat er stromingen zijn die hier anders over denken, maar wenst op geen enkele wijze deel te nemen aan deze discussie. Het is in de beleving van H@IP Entertainment het laatste sprookje dat de Nederlandse cultuur nog heeft met als doel kinderen een geweldig feest te bezorgen. De pieten zijn op verzoek van de opdrachtgever traditioneel (bruin) of als "roetveegpiet" (welke een beige basislaag met hieroverheen roetvegen aangebracht) geschminkt om eventuele herkenning te voorkomen. We hebben enkele entertainers die, vanwege hun etnische achtergrond een donkere huidskleur hebben. Hier kunnen, en gaan, wij uiteraard niets aan veranderen.  Ook spreken onze pieten niet met een “accent” (tenzij de entertainers zelf een etnische achtergrond hebben). In onze beleving en ervaringen zijn kinderen in deze leeftijdsgroep totaal niet bezig met huidskleur en achtergrond.
 6. De kinderen moeten zich tijdens ieder Sinterklaasfeest veilig moeten voelen. De entertainers van H@IP hebben hierin jarenlange ervaring om angsten voor Sint Nicolaas en zijn pieten weg te nemen.
 7. Wanneer blijkt dat kinderen veel angst hebben en houden voor Sint Nicolaas of zijn pieten, zullen deze afstand nemen om de kinderen toch een fijn en prettig Sinterklaasfeest te geven.
 8. H@IP Entertainment werkt met mensen die het Sinterklaasfeest een warm hart toedragen en ontzettend veel plezier hebben in het brengen van een mooi Sinterklaasevenement. Hierbij betrokken zijn mensen met een brede ervaring als musicus, DJ, toneel, mensen uit het onderwijs of pedagogisch werk.
 9. H@IP Entertainment probeert in alle gevallen zorgvuldig te handelen in het belang van de kinderen

 

Gedragsregels specifiek gericht op (voorkomen of aanpakken van) grensoverschrijdend gedrag:

 1. Alle acteurs zorgen ervoor zichtbaar te zijn en niet alleen in een ruimte te zijn met kinderen.
 2. H@IP Entertainment prefereert geen kinderen bij Sinterklaas “op schoot” te zetten. De praktijk leert dat ouders bij fotomomenten de kinderen vragen bij Sint op schoot te gaan zitten. Enkel op verzoek van de ouders wordt hier gehoor aan gegeven.
 3. H@IP Entertainment geeft de voorkeur aan kinderen op afstand in een kring rond Sint Nicolaas te zetten. De praktijk leert dat kinderen dan minder angstig zijn en mondiger worden, waardoor een leuke interactie met de kinderen ontstaat in de meeste gevallen.
 4. De Pieten en Sint Nicolaas hebben uitgebreide instructies gehad hoe zich te gedragen tijdens en voorafgaand aan het evenement, ook jegens ouders, oudere broers of zussen. Specifiek hierbij gaat het om voorkoming van sexueel getint taalgebruik, opmerkingen of gedrag. Ook wanneer ouders of oudere kinderen hier zelf mee beginnen.
 5. Onacceptabel gedrag wordt op geen enkele wijze getolereerd. Overschrijding van de gedragsregels wordt direct gevolgd door verwijdering van het evenement en verdere deelname aan evenementen in de toekomst.
 6. Sinterklaas en zijn Pieten hebben geen opvoedkundige functie. Er wordt dan ook nimmer verbaal of lichamelijk geweld gebruikt en hier ook niet mee gedreigd. Ook de roe en "mee in de zak naar Spanje" is geen onderdeel van onze uitvoering van het Sinterklaasfeest.
 7. H@IP Entertainment doet alles wat in haar mogelijkheid ligt om mensen met een andere motivatie welke in strijd is met de algemene normen en waarden, buiten de organisatie te houden. Uit respect voor de privacy van onze medewerkers heeft de directie van H@IP Entertainment er niet voor gekozen haar medewerkers een officieel “bewijs van goed gedrag” te laten overleggen.