Bezoek aan huis

Intochten, Shows of Evenementen

Piet Paparazzi

Hij neemt uw werk uit handen

Sint Nicolaas bij u thuis

H@IP Entertainment kent diverse mogelijkheden voor een bezoek van Sint Nicolaas bij u thuis. In tegenstelling tot andere aanbieders, is bij ons de tijd van een bezoek minder belangrijk. Sint Nicolaas wil graag de tijd nemen voor een bezoekje aan de kinderen en wil dan niet opgejaagd worden door een klok.

Uiteraard hebben wij wel een strakke planning, maar hierin is wel veel spelingsruimte gereserveerd. Immers, het ene bezoek is het andere niet. Hier spelen veel factoren een rol. Als de kinderen bang zijn, kost het wat tijd om ze gerust te stellen. Daarentegen zijn heel veel kinderen opeens zeer spraakzaam tegenover Sinterklaas, waarbij een bezoek opeens veel langer duurt omdat het zo gezellig is. Kortom, wij kijken niet zo op een klok. Normaliter hanteren wij 30 minuten per bezoek. Maar als wij 40 minuten blijven, hoeft u uiteraard niet meer te betalen. Tegelijkertijd geldt ook: wanneer we iets minder tijd nodig zijn, krijgt u geen geld terug.

Tijdens het bezoek

Wanneer Sint en zijn pieten op bezoek komen (het aantal pieten is afhankelijk van het aantal kinderen dat aanwezig is), zal na de gezellige binnenkomst een persoonlijk gesprekje gevoerd worden met de kinderen. Om goed op de hoogte te zijn van wat uw kinderen bezig houdt, zenden wij u vooraf een algemene vragenlijst. Deze vragenlijst geeft ons enige informatie welke wij gebruiken ter voorbereiding van het bezoek. Hierbij kunt u denken aan vragen als: wat is het favoriete eten, tv-programma, wie is de juf of leraar, welke school, wat is de algemene interesse etc. Hiermee kan Sint Nicolaas zich optimaal voorbereiden op het bezoek en weet hij ook echt “alles” over uw kinderen.

Ook roepen wij de kinderen bij voorkeur niet naar voren tijdens het gesprek en ook nemen wij het kind niet op schoot. Onze ervaring leert dat een kind zich het meest op zijn gemak voelt op een kleine afstand van Sint Nicolaas en/of zijn pieten en veel vrijer en ontspannender is. Hierdoor zullen ook leuke en spontane gesprekken ontstaan tussen uw kind en Sint Nicolaas.

Een van de hoogtepunten is natuurlijk het ballonnenvouwen dat de meeste zwarte pieten beheersen. En natuurlijk nog een leuke verrassing van de pieten, met een leuk aandenken…

“De Roe” en “Zak naar Spanje”

Taboe bij Sint Nicolaas en H@IP Entertainment zijn de dreigementen met “de Roe” en “het meenemen in de zak naar Spanje”. Sint Nicolaas is een kindervriend en hierin past geen roe of andere dreigementen. Bovendien zijn wij van mening niet als opvoeders te moeten fungeren. Hierdoor zullen de pieten ook geen roe bij zich hebben.

Sint Nicolaas en oudere kinderen

Niet alleen voor de kleintjes komt Sint Nicolaas graag een bezoek brengen. Ook voor groepen oudere kinderen of zelfs hun ouders en volwassenen maakt Sint graag tijd in zijn agenda. Wat blijkt? Ondanks dat deze categorie niet meer in de Sint gelooft, blijken zij veelal nog nerveuzer dan de jongere kinderen. Sint Nicolaas en zijn pieten zijn zeer scherp en adrem en maken ook voor deze categorie het sinterklaasfeest tot een onvergetelijk heerlijk avondje. Voorafgaand wordt duidelijk afgesproken wat uw wensen zijn en hoe u het bezoek wenst in te delen.

Prijzen 

Sinterklaas met 1 of 2 zwarte pieten – vanaf € 65,- inclusief BTW

Bezoek 2 zwarte pieten – vanaf € 45,- incl. BTW